T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Gıda Mühendisliği

Bölüm Hakkında

21/07/2015 13:12:15 - 24/10/2018 13:12:15 - 40465 Okunma

GIDA MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?

Gıda Mühendisliği multi-disipliner bir program olup mühendislik metotlarının gıdanın üretimi, dağıtımı, paketlenmesi, pazarlanması, satın alma ve kalite kontrolüne uygulanmasıdır. Gıda Mühendisliğinde; gıda hammaddelerinin değerlendirilmesi ve gıda kaynaklarının nitelik olarak korunması, gıda yan ürünlerinden yeni besinler oluşturulması, böylece sağlıklı gıda çeşitlerinin artırılması konusunda eğitim ve çeşitli araştırmalar yapılmaktadır.

ÜLKEMİZDE GIDA MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHÇESİ

            Türkiye’de Gıda Mühendisliği eğitimi, 1977 yılında Gıda Fakültesi haline dönüştürülen İzmir Gıda Teknoloji Yüksek Okulu’nda 1975 yılında başlanmıştır. Aynı yıl, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Gıda Analizleri ve Teknolojisi Bölümü kurulmuş olup, iki yıl sonra bu bölüm ‘Gıda Mühendisliği Bölümü’ haline getirilmiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde ise, Gıda Mühendisliği öğrenimine 1980 yılında tercihli olarak başlanmıştır.

            YÖK’ün 1993 yılında almış olduğu karar neticesinde ‘Ziraat Fakültesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi’ bölümleri ‘Gıda Mühendisliği’ bölümlerine dönüştürülmüştür. Gıda Mühendisliği eğitimi Mühendislik, Ziraat, Kimya-Metalurji veya Mühendislik-Mimarlık Fakültelerine bağlı olarak verilmektedir.

GIDA MÜHENDİSİNİN TEMEL GÖREVLERİ

1-)Beslenme değeri yüksek ve sağlık açısından güvenli fonksiyonel besinler üretmek,

2-)Gıda işlemede biyokimyasal, teknolojik ve ekonomik değerlendirmeleri yaparak yeni işleme teknikleri ve yöntemleri geliştirmek,

3-)Üretim sırasında çıkabilecek sorunları gidermek, işlemlerin aksamadan devamını sağlamak,

4-)Gıda maddelerini değerlendirmek,

5-)Gıda kaynaklarındaki savurganlığı önlemek,

6-)Atıklardan yeni gıdalar üretmek ve gıdaların nitelik ve nicelik yönünden korunmasını sağlamak,

7-)En az maliyetle en iyi ürünün üretilmesi konusunda çalışmalar yapmak,

8-)Hammaddeden çok yönlü yararlanma ve böylece gıda çeşitliliğini arttırmak gelir.

BÖLÜM TANITIMI

Kırklareli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 2012 yılında açılmıştır. Bölümümüz 41 öğrenci ile 15 Eylül 2012 günü eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. 1 Doçent, 4 Dr. Öğretim Üyesi ve 5 Araştırma Görevlisi ile Kayalı (merkez) kampüsünde eğitime devam etmektedir.  

Gıda Mühendisliği lisans eğitim programımız birinci sınıfta ağırlıklı olarak temel bilimler, ikinci sınıfta temel mühendislik, üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise mesleki alan dersleri verilmektedir.

Öğrencilerimiz mezun olabilmek için iki dönem halinde toplam 40 işgünü staj yapmaktadırlar. Öğrencilerimizin stajlarını işletme ve laboratuvar ortamlarında yapmaları konusunda yönlendirme yapılmaktadır.

MİSYON

Gıda Mühendisliği Bölümü olarak misyonumuz;

1-)Vermiş olduğu eğitim çerçevesinde başarılı öğrenciler tarafından tercih edilen,

2-)Yüksek kaliteli, ulusal ve uluslararası standartta, bilim, teknoloji ve mühendislik bilgileriyle donatılmış,

3-)Araştırma ve problem çözme yeteneğiyle Türk ve dünya gıda sanayinin gelişmesine katkıda bulunacak,

4-)Ekip çalışmasını bilen,

 5-)Liderlik ve yaratıcılık nitelikleri ile etik değerlere saygılı ve bunları ilke edinmiş,

6-)Dürüst, çevreye duyarlı ve insanlığın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflemiş gıda mühendisleri yetiştirmektir.

VİZYON

Gıda Mühendisliği Bölümü olarak vizyonumuz;

1-)Nitelikli akademik personel ve araştırma alt yapısını tamamlayarak kendi dalında kalite ve sürdürülebilirliği sağlayan,

2-)Araştırma-geliştirme projeleri yürüterek ürün ve sektör bazında bilgi üreten,

3-)Evrensel bilime ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlayacak öğretim ve araştırma yapan,

4-)Gıda sanayi ile işbirliği içerisinde olan,

5-)Donanımlı eğitim ve araştırma araç-gereçlerinin bulunduğu,

6-)Kendi alanında söz sahibi olan güçlü bir bölüm olmaktır.

KLU Gıda

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.